Trang chủ Văn bản khác
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
958/BC-UBND 21/10/2020 Tổng hợp Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 21/10/2020) UBND Thành phố Uông Bí
958-bc_0001.signed.pdf
952/BC-UBND 20/10/2020 Thực hiện chỉ thị 29 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về "Đẩy mạnh công tác an toàn lao động trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế" UBND Thành phố Uông Bí
952-bc_0001.signed.pdf
947/BC-UBND 19/10/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 19/10/2020) UBND Thành phố Uông Bí
947-BC_0001.signed.pdf
946/BC-UBND 19/10/2020 Tổng kết Đề án phát triển văn hóa trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND Thành phố Uông Bí
946-BC_0001.signed.pdf
942/UBND-UB 16/10/2020 Về việc đề xuất thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh UBND Thành phố Uông Bí
942_0001.signed.pdf
2478/UBND 16/10/2020 Về việc tham gia ý kiến quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly covid-19 với người nhập cảnh trên chuyến bay thương mại quốc tế UBND Thành phố Uông Bí
2478cv_0001.signed.pdf
2476/UBND 16/10/2020 Về việc rà soát các tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc UBND Thành phố Uông Bí
24760cv_0001.signed.pdf
2190/SVHTT-VP 09/10/2020 Đăng tải kết quả xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" của ông Trần Nhuận Minh Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
2190.signed.signed.signed.signed.pdf
330/TB-UBND; 3748/QĐ-UBND 07/10/2020 V/v công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên UBND Thị xã Quảng Yên
3748_signed.pdf
TB 330.signed.pdf
207/BC-UBND 02/10/2020 Báo cáo Tổng kết Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
207_signed.pdf
172/KH-UBND 01/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
172_signed_signed.pdf
3417/CV-SLĐTBXH 01/10/2020 Về việc xây dựng lộ trình và định hướng phấn đấu cho tập thể, cá nhân trong công tác Thi đua – Khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
CV 3417.signed.signed.pdf
651/BC-HĐND 23/09/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII Nhờ Văn thư các đơn vị gửi tới TV ban KTNS theo DS gửi kèm HĐND tỉnh Quảng Ninh
651. BCHDND_signed.pdf
1402/QĐ-LĐTBXH 23/09/2020 Tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn và người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Ninh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
197/BC-UBND 23/09/2020 BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 UBND tỉnh Quảng Ninh
197_signed.pdf
4931/SGTVT-QLKCHT&ATGT 23/09/2020 Thông báo cấm phương tiện xe từ 4 trục trở lên lưu thông theo giờ qua trung tâm TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Sở Giao Thông - Vận tải
4931.TGT.signed.signed (1).pdf
864/BC-UBND 22/09/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 22/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
864-bc_0001.signed.pdf
859/BC-UBND 20/09/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 20/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
ngày 20.9.pdf
224/TB-PTQĐ 18/09/2020 V/v lựa chọn đơn vi tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu Quy hoạch dân cư tự xây Khe Cát ( giai đoạn 3), phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
TB 224.pdf
214/UBND-TH4 18/09/2020 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
214_signed.pdf
215/UBND-TH4 18/09/2020 Thông báo văn bản mới ban hành UBND tỉnh Quảng Ninh
215_signed.pdf
850/BC-UBND 17/09/2020 Tổng hợp tình hình dịch bênh covid-19 và công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 17/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
850bc_0001.signed.pdf
209/UBND-CN2 17/09/2020 Thông báo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường UBND tỉnh Quảng Ninh
209_signed.pdf
3950/TB-SNNPTNT 16/09/2020 Thông báo kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 08/2020 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản UBND tỉnh Quảng Ninh
3950.signed.pdf
837/BC-UBND 15/09/2020 Tổng kết công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020 UBND Thành phố Uông Bí
837-bc_0001.signed.pdf
841/BC-UBND 15/09/2020 Kết quả thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 06/6/2019 của BCH Đảng bộ Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
841-BC_0001.signed.pdf
840/BC-UBND 15/09/2020 Kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
840bc_0001.signed.pdf
834/BC-UBND 14/09/2020 Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" trên địa bàn Thành phố 9 tháng đầu năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
834-BC_0001.signed.pdf
830/BC-UBND 13/09/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (ngày 13/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
BC ngày 13.9.doc.pdf
6257/UBND-TD1 11/09/2020 Báo cáo công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
6257_signed.pdf
197/UBND-TH5 09/09/2020 Thông báo Nghị định của Chính phủ mới ban hành về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC UBND tỉnh Quảng Ninh
197_signed.pdf
12-BC/ĐU 09/09/2020 Kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
12BCĐU_0001.pdf
588/VP 07/09/2020 TB Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính và Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
588_signed.pdf
3434/QĐ-UBND 03/09/2020 Chúc thọ, tặng quà cho 49 công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dịp Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
3434_signed.pdf
810/BC-UBND 02/09/2020 Tổng hợp tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 2/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
810bc_0001.signed.pdf
993/TB-HĐND 01/09/2020 Lịch công tác của Thường trực và các Ban HĐND Thành phố tháng 9 năm 2020 UBND Thành phố Uông Bí
993tb_0001.pdf
811/BC-UBND 31/08/2020 Tình hình dịch bệnh covid-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Uông Bí (Ngày 03/9/2020) UBND Thành phố Uông Bí
811-BC_0001.signed.pdf
563/VP 31/08/2020 QĐ v/v điều chỉnh phân công công việc giữa Chánh Văn phòng và các Phó Chủ tịch Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
563_signed.pdf
79-TB/TU 31/08/2020 Lịch công tác của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 9 năm 2020 Thành ủy Uông Bí
79-tb.signed.pdf
444/TB-UBND 31/08/2020 Lịch trực trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2020 của lãnh đạo UBND thành phố Uông Bí UBND Thành phố Uông Bí
444-TB_0001.signed.pdf
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.